EVERY MEAL MATTERS

COVID-19 – sammen finder vi løsninger

Siden marts 2020 har det meste af verdenen haft COVID-19 inde på livet i et eller andet omfang, og det har unægtelig ændret på mange ting både globalt og i vores hverdag herhjemme.

Mange arbejder stadig hjemmefra og vil formentlig gøre det et stykke tid endnu, måske ikke hele ugen eller hele tiden, men på udvalgte dage og tidspunkter.

Tophygiejne og korrekte afstande er helt essentielt for, at vi ikke spreder virus, og som professionel madleverandør og restauratør har vi fuld fokus på at efterleve alle COVID-19 retningslinjer til punkt og prikke.  Når man arbejder med mad, har man i forvejen hygiejne som en del af sit grund-DNA, og som restauratører er vi under pandemien blevet specialister i at forholde os til nye regler og retningslinjer, som hurtigt er blevet implementeret, så både gæster og medarbejdere kan føle sig trygge.

COVID-19 har også udfordret den normale kantinedrift i mange virksomheder, og så længe virus er iblandt os, og vi venter på vaccinen, vil det fortsat være nødvendigt at planlægge den daglige frokost så fleksibelt og optimalt som muligt ud fra de til enhver tid eksisterende retningslinjer – og naturligvis i samarbejde med virksomheden.

Løsningen skal til enhver tid være skræddersyet virksomhedens behov, og mulighederne er mange indenfor de gældende retningslinjer. Vi har nedenfor beskrevet et par løsninger blot for at sætte gang i tankerne, og beskrivelserne er dermed på ingen måde definitive.

EKSEMPEL PÅ LØSNING 1:
Vi pakker en færdig lunchbox pr. medarbejder, som kan spises i kantinen med behørig afstand, eller som man kan tage med til sin kontorplads og spise der. I forhold til afhentning og udlevering anbefaler vi, at vi laver mindre forskudte tidsintervaller evt. pr. afdeling, så kø minimeres og alle afstande overholdes. Efter hvert hold rengøres og sprittes der af.

EKSEMPEL PÅ LØSNING 2:
Vi sætter en mindre buffet op, hvor vi portionsanretter maden. Den varme mad portioneres i takt med, at medarbejdere er der. Maden nydes i kantinen med behørig afstand, og vi anbefaler, at man spiser i mindre hold med forskudte intervaller, så kø og afstande overholdes. Efter hvert hold rengøres og sprittes der af.